נפילתו של גדעון אילני, אח של נדב אילני תושב היישוב