ברוך דיין האמת. פטירתה של מזל בן עזרא ז"ל אמה של אתי מלכא

קהילת תקוע משתתפת בצערה של אתי מלכא

בפטירת אמה.

פרטי הלוויה והשבעה במודעה המצורפת.