דצמבר ב11, 2023

נפילתו של גדעון אילני, אח של נדב אילני תושב היישוב