הודעה בדבר בחירות לחברות באגודה ביום ראשון 29/1

תושבים יקרים,

הבחירות יתקיימו ביום ראשון ז' שבט תשפ"ג  29/01/2023

במזכירות הישוב בין השעות 09:30-13:00

רשימת שמות המועמדים מצורפת בקישור הנ"ל