פרוטוקול וועדת ביקורת מיום 19/1/23

 

19/01/23 כו' טבת תשפ"ג

 

פרוטוקול וועדת ביקורת – אג"ש תקוע  

באמצעות פגישה פרונטלית בתאריך 19/1/23

נוכחים: אריאלה צים, יאיר לב וצחי דיברה

 

סדר היום:

1- תכנית עבודה שנתית

2- מעקב שקיפות

 

1.     תוכנית עבודה שנתית

 

הועלו נושאים שוועדת הביקורת רואה אותם כפוטנציאלים להיכלל בתוכנית העבודה לשנת 2023, גיבוש סופי ייעשה לאחר פגישה עם הוועד המנהל בנושא. להלן הרשימה:

 

·        נושאים שעולים בתלונות.

·        גיל הזהב – כרגע ישנם כ-280 חברים שמוגדרים כאזרחים ותיקים והערכות הן שתוך חמש שנים יהיו כ-500. הוועדה תבדוק את מידת ההשקעה של היישוב בנושא על כל היבטיו: תשתיות, פעילויות, בטחון, בדידות וכד'.

·        תשתיות – הוועדה תבדוק את אופן הטיפול של היישוב בבעיות תשתית כגון: זמן הטיפול בתקלות, בעיות בכבישים, נגישות נזילות בתשתיות מים ועוד.

·        שפ"י (שיפור פני היישוב) – הוועדה תבדוק את הטיפול השוטף בנושא , ובייחוד את מידת השוויוניות בהשקעת היישוב בין השכונות השונות.

·        בטחון – איוש תפקידים, נהלים, ותחקור טיפול באירועים.

·        בניה – פרויקטים נוכחיים ועתידיים, טיפול בשינויי תב"ע, עמידת היישוב מול היזמים ביישום התחייבויות, מבני ציבור ועוד.

·        רכש – תהליך בחירת ספקים, בקשות להצעות מחיר

·        חיים ביחד – מעקב אחר יישום רוח האמנה.

·        עסקים – תוכניות פיתוח מרכז מסחרי חדש, תהליך בחירת העסקים שיפעלו ביישוב.

·        שקיפות – משך הזמן בין ישיבות הוועד לפרסום הפרוטוקולים, נאמנות הפרוטוקולים לנושאים ולהחלטות שעולים בישיבות, הנגשה של פרוטוקולים מהעבר באתר האינטרנט.

·        תקציב וניהול כספים – כיצד הכספים מנוהלים בחשבונות הבנק, בקרת תקציב מול ביצוע.

2. מעקב שקיפות:

   בניגוד להתחייבות הוועד לפרסום הפרוטוקולים תוך שבועיים מיום הישיבות, הפרוטוקולים באתר האינטרנט של היישוב עדיין בפיגור של כחודש וחצי, הוחלט להעלות את הנושא בשנית מול הועד

 

רשם- צחי דבירה