פרוקוטול וועדת ביקורת מיום 2/1/23

 

03/01/23 י' טבת תשפ"ג

 

פרוטוקול וועדת ביקורת – אג"ש תקוע  

באמצעות פגישה פרונטלית בתאריכים 2/1/23 ו- 3/01/23

נוכחים: אריאלה צים, יאיר לב וצחי דיברה

 

סדר היום:

1- נהלי עבודה פנימיים

2- דיון בנוגע לגרעין החילוני

3- דיון עם יו"ר הוועד והמזכיר

 

1.     נהלי עבודה פנימיים

הוחלט שכל בקשה לוועד המנהל, לגופים ובעלי תפקידים אחרים תעשה ע"י יו"ר ועדת ביקורת או מי שהוא הסמיך לכך רק לאחר אישור של רוב חברי הועדה

 

2.     דיון בנוגע לגרעין החילוני

הוזמנה לישיבה תושבת היישוב שהסבירה על החשיבות של חיי קהילה משולבים בין דתיים וחילוניים, הדגישה שמדובר באג'נדה המקורית של היישוב שגם קיבלה חיזוק בהצבעה של אסיפת חברים על אמנה חברתית.

לאור בקשתה ופניות נוספות אנו מעוניינים להציף את הנושא מול הועד ולבחון לאן פניה של תקוע היום.

 

3.     דיון עם יו"ר הוועד ומזכיר היישוב

ביום 3/1/23 התקיימה פגישה עם יו"ר הוועד והמזכיר ובה נדונו הנושאים הבאים:

פניות אל עובדי האגודה – סוכם שכל פניה אל עובדי האגודה או קבלת מסמכים תעשה תחילה דרך יו"ר הוועד המנהל.

חיים ביחד –  הדיון התקיים לאור החלטת האסיפה שלא להקצות בתים בפרויקט מבואות לגרעין חילוני. טענת הוועד היתה שהם הבינו שאם היו מקצים בתים לגרעין חילוני זה היה נופל בהצבעה של האסיפה. החלטה היא להקצות לגרעין החילוני קראוונים בשכונה שתקום כאשר יועתקו הקרוואנים של תקוע א למיקום החדש ליד פרויקט מבואות. טרם גובשה תוכנית כיצד להביא את הגרעין ומה יהיו מאפייניו. כמו כן, אין תוכנית ברורה כיצד חברי הגרעין יקבלו בעתיד הטבות בפרויקטים נוספים של בניה בתקוע. לשלב ב' של פרויקט מבואות (שטרם ידוע זמנו) הם לא יכנסו, אך מתוכננים בעתיד פרויקטים נוספים בטבעות ההיקפיות סביב השכונות.

מרכז מסחרי חדש – בעוד מספר חודשים מבנה המזכירות החדש יסתיים, אך אין עדיין תוכנית מפורטת לגבי המרכז המסחרי שיוקם במבנה המזכירות הנוכחי. יו"ר הועד והמזכיר יפגשו עם השכנים הסמוכים לשמוע את חששותיהם.

תקציב 2023 – בשנה האחרונה היה משבר כ"א בנושא של עובדי החשבונאות וחשבות השכר. לכן האגודה העסיקה משרד חיצוני שיתן שירות לאגודה בנושא, דבר שגרם לעיכובים. דו"ח הביצוע של 2022 כמעט מעודכן והיעד הוא לסיים את הכל , כולל התקציב של 2023 עד לסוף חודש ינואר ואז לקיים אסיפה כללית לאישור התקציב. הועסקה חברה חיצונית שבנתה פלטפורמה לניהול יעל יותר של הנתונים ובניית התקציבים. יש כוונה סביב ה-20 בינואר לכנס פורום רחב לדון בתקציב לקראת שנה הבאה. הפורום יכלול גם את וועדת הביקורת ואנשי מקצוע מהיישוב שבקיאים בנושא.

נוער – יש כוונה בתקציב של 2023 להשקיע בעניינים שקשורים לנוער ביישוב.

בטחון – עדיין אין מנהל מחלקת בטחון. קשה בימינו לגייס כ"א. מחפשים פתרונות יצירתיים לנושא.

תוכנית עבודה של וועדת ביקורת- יו"ר הוועד המנהל ביקש לקבל תוכנית עבודה של וועדת הביקורת, בוצע דיון בנושא ואף הועלו מספר רעיונות, הוחלט שבשלב זה אנו לומדים את הנושאים השונים ובתקופה הקרובה אנו נגיש תוכנית עבודה מסודרת

 

4.     מבואות – יזם הפרויקט, צ.פ. , עובד כעת על הכנת התוכניות להגשת בקשה להיתר בניה ופיתוח. לאחר שאלו יאושרו ניתן יהיה להתקדם.

 

רשם- צחי דבירה