חוברת מועמדים לוועד מנהל ולוועדת ביקורת

לקראת הבחירות שיתקיימו ב20.9, מוזמנים לעיין בחוברת המצורפת ולקרוא על המועמדים השונים.

הצביעו והשפיעו!