ספטמבר ב13, 2022

קול קורא – הצטרפות להגרלה לאפשרות לשכור קראוון ביישוב