הארכת עונת הרחצה

מתרחצים יקרים,

בעקבות התקלות שהתרחשו בתחילת העונה, אנחנו מודיעים על הארכת עונת הרחצה עד ליום חמישי ד' תשרי, 29.9. 

שעות הפתיחה יהיו לפי המפורסם בחוברת הרחצה לחודש ספטמבר. 

מחכים לראותכם במים!