הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

להורדת הקובץ לחצו על הכפתור :