אוגוסט ב13, 2023

פטירתו של יקותיאל עמרם ז"ל אביו של אודי עמרם