אוגוסט 28, 2022

ביטול תחנת ההסעה במכולת החל משנה"ל הקרובה