ביטול תחנת ההסעה במכולת החל משנה"ל הקרובה

שימו לב למכתב המצ"ב בנוגע לביטול התחנה