קול קורא לשיח קהילתי בנושא פועלים ערבים

תושבים יקרים,

נושא הכנסת פועלים ליישוב נוגע בכולנו.

כדי לרכז את הנושא ולקדם החלטות בצורה מושכלת, הוועד המנהל הקים וועדת משנה שאמונה על הנושא. מוזמנים לקרוא את המכתב מהם ולהצטרף לדיון הקהילתי.
במכתב מופיעה כתובת מייל – מוזמנים לשלוח כל דעה או רעיון בנושא.