נובמבר ב29, 2023

קול קורא לשיח קהילתי בנושא פועלים ערבים