תקועיתון- גיליון 923

שלום וברכה,

מצורף גיליון חדש, מוזמנים:

https://tinyurl.com/3h9ppubw