קהילת תקוע שולחת חיבוק וחיזוק לקהילת הר ברכה

קהילת תקוע

כואבת את כאבם של

תושבי קהילת הר ברכה

ושולחת להם כוח ואהבה.

מוזמנים להכין עוגות ועוגיות ביתיות ולתרום חטיפים ושתיה בעגלה שנמצאת בפתח המכולת,

וכן לכתוב לאנשי הקהילה

דברי חיזוקים

עד יום ג' 28.2 ב 20:30