פברואר ב27, 2023

קהילת תקוע שולחת חיבוק וחיזוק לקהילת הר ברכה