בחירות לוועד מנהל ולוועדת ביקורת- היום האחרון להגשת מועמדות

יום אחרון להגשת מועמדות

הרינו להודיע בזאת על קיום בחירות לוועד המנהל (7 חברים) ולוועדת ביקורת (3 חברים).

ההצבעה תיערך ביום שלישי, ו' תמוז תשפ"ב, 05.07.22.

 

חברי האגודה הרואים עצמם מתאימים לכהן באחת מהוועדות ומעוניינים להתמודד מוזמנים להגיש את מועמדותם
עד ליום שלישי, 31.5.22, בשעה 24:00
לכתובת דוא"ל: misrad@tekoa.koolami.co.il
 

בברכה,

ועדת קלפי