עקב בעיות בתשתית האינטרנט, לא תתקיים השאלת ספרים עד יום חמישי – כולל

ניתן להגיע לקרוא בספרייה בשעות הפתיחה