עדכון ממחלקת בטחון

חברים יקרים
לאור פניות רבות בנוגע לנהלי הביטחון בכל הנוגע להכנסת פועלים לישוב – מצורפים בזאת הנהלים.

המענה הכללי המוצע להכנסת פועלים פלס' לישוב.
המענה מחולק לשלבים פיזיים במעגל התנועה היומי של העובד, והשלמת פעולות כלליות אשר אמורות להוות "חבילה כוללת"
כניסה:
1. כל פועל יעבור בידוק מלא – יש להקים מרחב בידוק אשר יכלול שער מגנומטר. (נכון להיום הפועלים נבדקים על ידי מגנומטר ידני, בתקווה להלשמה בימים הקרובים)

2. פועל יוכל להיכנס רק לאחר הצגת האישורים המתאימים, יש לייצר אישור בנוסף לאישור הביטחוני הצה"לי, אישור זה יאפשר לישוב לשלוט בפועלים שנכנסים ויאפשר להטיל סנקציות בהתאם לצורך, בנוסף קבלת אישור זה תותנה בחתימה על התחייבות של העובד שלא לעסוק בפח"ע.

3. לא תותר הכנסת פלאפונים לאתרי העבודה מלבד חריגים.

4. לא תתאפשר הכנסת רכבים פלס' כלל.

5. במקרים חריגים שיאושרו פרטנית תתאפשר נהיגה של פלסטיני ברכב כאשר גילו מעל 45.

6. יתקיימו כלל הנהלים שהיו נהוגים עד כה (רישום, גיל, שעות, וכו')

שהות:
1. כל כניסת ושהיית הפועל תלווה במלווה חמוש.

2. כל כניסת פועל תעלה 12 ₪.

3. הסעת הפועלים משער הישוב תיעשה על ידי רכב הסעות ייעודי עם מלווה חמוש (יכול להיות גם השומר בתחילת או סוף יום), לא תתאפשר תנועה רגלית בישוב.

4. על כל 100 פועלים יהיה סייר פועלים ייעודי – סיירי פועלים יופעלו בכפוף למחלקת הביטחון.

5. כל אתר יגודר בפאנלית או אזכורית בהתאם להנחיה פרטנית.

יציאה:
1. כל פועל יתעד יציאה במערכת היישובית.

2. תבוצע סריקה באתרים.

מחלקת ביטחון תקוע