הודעה על אסיפת חברים בנושא הכנסת פועלים פלסטינאים

 

 

 

אסיפת חברים