פרוטוקולים

פרוטוקולים מישיבות וועד מנהל 2022-2024

פרוטוקולים של ישיבות וועד משנים 2022-2024 יעלו ויופצו בדף זה. לפרוטוקולים קודמים משנים 2021-2022 לחצו כאן. תושבים אשר מעוניינים בארכיון הפרוטוקולים של שנים קודמות ניתן לפנות למזכירות הישוב.

ישיבת וועד מס' 1- 24.09.22
ישיבת וועד מס' 2- 28.09.22
ישיבת וועד מס' 3- 18.10.22
ישיבת וועד מס' 4- 1.11.22
כל העדכונים שלפרוטוקולים

כיף שבאת!