פרוטוקולים

סיכומי ישיבות הוועד המנהל

פרוטוקולים של ישיבות וועד יעלו ויופצו רק כאן.

תושבים אשר מעוניינים בארכיון הפרוטוקולים של שנים קודמות ניתן לפנות למזכירות הישוב.

ישיבה וועדת ביקורת- 12.8.20
ישיבת וועדת ביקורת- 24.8.20
וועדת ביקורת - מכתב תשובה 9.20
וועדת ביקורת עם מזכיר ויו"ר וועד 19.1.21
ישיבת וועדת ביקורת- 2.2.21
ישיבת וועדת ביקורת- 16.2.21
ישיבת וועד מס' 22- 05.01.2021
ישיבת וועד מס' 23- 12.01.2021
ישיבת וועד מס' 24- 19.01.2021
ישיבת וועד מס' 25- 26.01.2021
ישיבת וועד מס' 26- 02.02.2021
ישיבת וועד מס' 27- 02.03.2021
ישיבת וועד מס' 28- 22.03.2021
ישיבת וועד מס' 29- 05.04.2021
ישיבת וועד מס' 30 - 04.05.2021
ישיבת וועד מס' 31 - 18.05.2021
ישיבת וועד מס' 32 - 25.05.2021
ישיבת וועד מס' 33 - 08.06.2021
ישיבת וועד מס' 34 - 29.06.2021
ישיבת וועד מס' 35 - 13.07.2021
ישיבת וועד מס' 36 - 03.08.2021
ישיבת וועד מס' 37 - 17.08.2021
ישיבת וועד מס' 38 - 14.09.2021
ישיבת וועד מס' 39 - 05.10.2021
ישיבת וועד מס' 40- 26.10.2021
ישיבת וועד מס' 41- 02.11.2021
ישיבת וועד מס' 42- 16.11.2021
ישיבת וועד מס' 43- 23.11.2021
ישיבת וועד מס' 44- 14.12.2021

כיף שבאת!