פרוטוקולים

סיכומי ישיבות הוועד המנהל
וועדת ביקורת - מכתב תשובה 9.20
ישיבת וועד מס' 22- 05.01.2021
ישיבת וועד מס' 23- 12.01.2021
ישיבת וועד מס' 24- 19.01.2021
ישיבת וועד מס' 25- 26.01.2021
ישיבת וועד מס' 26- 02.02.2021
ישיבת וועד מס' 27- 02.03.2021
ישיבת וועד מס' 28- 22.03.2021
ישיבת וועד מס' 29- 05.04.2021

כיף שבאת!