חוברת תקציב 2023

חברי אגודה יקרים,

מצ"ב חוברת תקציב הישוב לשנת 2023 לעיונכם