עדכון שבעה- זילפה רות ג'ורג' ז"ל אחותו של גדעון יקותיאל