פטירתו של מיכאל משה גולדשמידט הלוי ז"ל אביו של יואב גולדשמידט