היום, שלישי, שעת סיפור באנגלית

16:15 שעת סיפור באנגלית בספריה, עם קרן ארמון המקסימה!

  • בואו בשמחה!