פטירתו של אמיר בן שמעון ז"ל אחיה של שירן לוי רכזת גבייה בישוב