עדכונים משולחן המזכיר – 28.1.2022

 

פרויקט בנייה

נוף לוואדי – אני נמצא בשיח רציף עם החברה לפיתוח. בזמן הקרוב צפוי להתקבל אומדן משרד השיכון לעבודות הפיתוח בפרויקט ויינתנו ברי רשות למשתכנים. החל"פ מגישה בימים אלו למועצה את היתרי הבנייה ליחידות בשכונה.

תקוע דרום – התוכנית נמצאת בהליך סטטוטורי של התאמת התכנית לתב"ע. אנחנו עושים כל שביכולתנו לקדם את הפרויקט מהר ככל הניתן.

ישיבת הנהלת המועצה עם ועד היישוב

בשבוע שעבר התקיימה פגישה עם הנהלת המועצה וועד היישוב. בישיבה עלו מספר נושאים:

·        עודכנו על מועד סיום הבנייה של בית הספר ואולם הספורט היישובי. זמן הסיום המשוער של העבודות על בית הספר הוא בחודש יולי, ושל אולם הספורט הוא בספטמבר. נעשה הכל על מנת שהמועצה תעמוד בזמנים האלו.

·        המועצה בישרה לנו כי היא קיבלה תקציב לבניית יחידה להתפתחות הילד בתקוע! בימים הקרובים נכנס לעבודה משותפת לתכנון ואפיון המרכז.

·        הצפנו את נושא מטרד האבק בעקבות החציבה. המועצה הבטיחה שיהיה פיקוח הדוק על הקבלן ושתנקוט באמצעים למניעת המטרד.

·        מימון אולם הספורט – לדברי המועצה המימון הנדרש מעבר להשתתפות מפעל הפיס אמור להגיע מאגרת מבני ציבור של היישוב. הישוב הזכיר את התחייבות יו"ר המועצה, שלמה נאמן, בעבר למימון האולם ע"י המועצה. נעדכן בהתפתחויות.

·        מבני מועצה ביישוב – הצפנו את הצורך במבנים נוספים לטובת הנוער, תנועת הנוער, מבנה כינוס לקהילה, מבנה חסד ועוד. סוכם שאלי בש ישב עם יצחק פריד לבחינת הצרכים וקידום הנושא.

·        ביקשנו מהמועצה אישור להשתמש בגני הילדים הריקים ותיאום עם היישוב בכל הנוגע להקצאת המבנים לשימושים שאינם מופעלים ע"י היישוב.

תב"עות עתידיות

חלק מיעדי הוועד לשנת 2022 הוא קידום תב"עות עתידיות, מתוך ראייה לטווח ארוך. לאור זאת התקיימה השבוע ישיבה משותפת עם גורמים במועצה, משה סוויל ואני, ויחד אנחנו מקדמים תב"ע מעודכנת של תקוע צפון המתכללת את כלל השינויים וההתאמות הנדרשות על פי המצב בפועל. במקביל אנחנו עובדים על תב"ע של תקוע דרום ומסתכלים קדימה לקידום תב"עות נוספות לעתיד היישוב.

קו כחול

אירוע הקו הכחול לא הסתיים לחלוטין. אנחנו ממשיכים את הטיפול במובלעות קו כחול בין תקוע א' ל-ב' המקשות על קידום תב"ע מבואות.

האב

בשעה טובה, לפני כשבוע נחתם הסכם עם קבלן לביצוע עבודות גמר במתחם המשרדים המשותף. עבודות הגמר צפויות להסתיים בסוף חודש מרץ. במקביל מתבצע כעת תכנון ועיצוב המתחם על ידי אדריכליות. בשבועות הקרובים יפורסמו הדמיות של המתחם ויחל שיווק המשרדים וחללי העבודה המשותפים. אתי מלכא פתחה רשימת מתעניינים. אם אתם בעניין, פנו לאתי שתרשום אתכם.

היטל מבני הציבור

הוועד עוסק רבות בעניין האגרה שכן יש לדבר השפעה דרמטית על הבונים ועל היכולת של הישוב להתפתח. חוות הדעת מטעם רואה חשבון משותף למספר ישובים יצאו למשרד הפנים ואנו ממתינים לתגובה שלהם לעניין.

זה אירוע דרמטי שבאופן טבעי מייצר המון שיח, דעו שהוועד פועל רבות בעניין.

סיב אופטי

לצערנו החברה מתמהמהת עם שלב הקמת התשתיות בעקבות המתנה לאישורים. כרגע התחילו עבודות התשתית מחוץ ליישוב והצפי לתחילת הפריסה ביישוב הוא לקראת סוף פברואר.

תקציב

אנו נמצאים בישורת האחרונה לקראת כינוס אסיפת חברים בנושא התקציב אשר תיערך בתחילת חודש פברואר. תהליך הכנת התקציב כלל ישיבות עבודה של הוועד עם צוות העובדים, אשר הכינו תוכנית עבודה מקושרת תקציב וסדנת בת 2 מפגשים עם אשת מקצוע אשר ליוותה את ההליך לדיוק המטרות לשנה החדשה. במקביל הצגתי את התקציב באופן מעמיק בפני "פורום תקציב" שכולל תושבים הבקיאים בתחום התקציבי, חברי הוועד המנהל וועדת ביקורת.

בימים הקרובים תקבלו חוברת תקציב מבוארת לעיונכם.