ינואר ב30, 2022

עדכונים משולחן המזכיר – 28.1.2022