תקועיתון- גיליון 935

הי

מצורף גיליון חדש.

מוזמנים,

שבת שלום, ישועות ונחמות.

הגיליון כאן