תקועיתון- גיליון 924

אהלן, מצורף גיליון חנוכה חגיגי, מוזמנים

חנוכה שמח ונחמות