תוכנית יתד לצעירים במצבי חיים מאתגרים מגיעה למזרח הגוש