תודה רבה לחיילי ההגמ"ר!

תודה רבה לחיילי ההגמ"ר ששמרו עלינו חודשים רבים,

בקור 🥶 ובחום 🥵, ימים ולילות🌞🌛…

בזכותכם החיים כאן המשיכו כרגיל.
תודה על השינה שלנו בלילות על חשבון השינה שלכם.

ותודה גם למשפחותיכם שוויתרו על נוכחותכם לטובת הכלל.
זו מתנה שתמיד נזכור בהערכה גדולה!