קול קורא לליל הושענא רבה תשפ"ד

עשרת ימי תשובה פה במלוא הכוח אבל אנחנו רוצים כבר לגעת ב'פתקא טבא' של הושענא רבה.
השנה, במיוחד, אנחנו רוצים להיות כולם "אגודה אחת".
מצורף פה קול קורא להציע לימוד סדנא, שיעור בחבורה, מופע מוזיקלי או כל מפגש אחר.
אנחנו רוצים מפגשים מחברים שנוכל כולנו, על כל השוני שבנו, לשבת יחד, אגודה אחת ופשוט להיות.

צריך גם להיות ממש זריזים כדי שהפרסום יהיה מוכן אז תירשמו בקישור: