קביעת מפגש מונחה לקבוצות מגויסים ומשוחררים לעיבוד חוויות התקופה מטעם מרכז חוסן.