צוות נחשון מכינים היום ארוחת ערב למשפחות המגוייסים

שימו לב לשעה ולמיקומים.
תודה לצוות המדהים!