צוות נחשון מכינים היום ארוחת ערב למשפחות המגוייסים

שימו לב לשעה ולמיקומים. תודה לצוות המדהים!