פטירתו של ר' שרגא פייבל (פיליפ) בר-יוסף, אביו של יוני בר-יוסף