עדכון ועד מנהל 30.8.2023

עדכון התפתחות בנייה-
אנו שמחים לבשר על התקדמויות משמעותיות מאוד שיאפשרו המשך פיתוח והרחבה של היישוב.
כל תכניות הבינוי והפיתוח של פרויקט תקוע דרום הוגשו למועצה על ידי חברת צ.פ. וכעת אנחנו ממתינים לקבלת אישורים סופיים של מהנדסת המועצה לכלל התוכניות שהוגשו, על מנת להתחיל עבודות בקרקע ואת הרישום לפרויקט. במידה והכל ילך כשורה אנו מתכוונים לפתוח את ההרשמה לפרויקט עוד לפני החגים. לפני פתיחת ההרשמה נפרסם את כל סדרי ההרשמה ואת פרטי הפרויקט העדכניים, נזכיר מה הם הקריטריונים שאושרו באסיפת חברים ונציג לו"ז מלא ככל הניתן.
במקביל, אנחנו עובדים על קידום שלבים נוספים בפרויקט שנפלו בגלל בעיות הקו הכחול, בתקווה שאלו יצאו לפועל במהירות האפשרית.
נעדכן בנוסף כי אנו בישורת האחרונה להסדרת התב"ע של רוב חלקי היישוב. ההסדרה תאפשר לנו הרבה תכניות שנתקעו כאן שנים רבות בגלל פערים שהצטברו בין תכנון לביצוע.

פגישה חשובה במועצה
ביום חמישי שעבר נפגשנו נציגי הוועד עם ראש המועצה שלמה נאמן, סגנו יצחק פריד וגזבר המועצה שליו קיים, לחשיבה משותפת על אופן ניהול יישוב גדול. האתגרים הניצבים בפנינו משמעותיים ומועצה שרואה את האתגר יכולה להיות שותפה לפיתוח וניהול מדויק של היישוב.
שמחנו על ההיענות לפתוח את הנושא ולחשוב יחד איתנו על האתגר באופן כללי, אך גם הגענו עם רשימה של נקודות ספציפיות להתייחסות, שכן ישנם אתגרים מיידיים. הנושאים שעלו הם:
1. ממשקים בהפעלת אולם הספורט שנמצא בשלבים האחרונים של בנייתו.
2. שינויים באגרת מבני הציבור שפורסמה על ידי המועצה, כך שיתאפשר ליישוב לקדם את בנייתם של מבני הציבור שנדרשים כעת ושיידרשו בשנים הבאות עם הגדילה של היישוב.
3. הוספת נציגות, מזכיר וחבר מליאה בוועדה לרישוי במועצה.
4. נציגות של שני חברי מליאה מתקוע בהנהלת המועצה (זאת לאחר שבשעה טובה לתקוע יהיו 3 נציגים במועצה!).
5. מתן אפשרות של פנייה משותפת למשרד הפנים ולוועדה הגיאוגרפית על מנת לאפשר ליישוב לגשת לקולות קוראים.
6. בחינה של החזר חלקי של כספי הארנונה תמורת מתן שירותים מסוימים על ידי היישוב (לדוגמה: אחזקת גני ילדים, טיפול בכבישים ומדרכות, אחזקת שצ"פים).
7. השתתפות המועצה בעלות תפקידי רכז חינוך ורכזי נוער לאור חשיבות תפקידים אלו ביישובנו.
כאמור, זה היה שיח ראשוני ברוח טובה ועם הסכמות ראשוניות בחלק מהנושאים. נמתין לקבל את הסיכומים והלוואי שנוכל לעדכן בדברים טובים בקרוב.
המשך קיץ נעים,
הוועד המנהל