פרוטוקול סיכום קולות ועדכון ועד לגבי תוצאות ההצבעה על הכנסת פועלים ליישוב

תושבים יקרים,
לאחר פרסום התוצאות של וועדת הקלפי חשוב לנו להגיד לכולכם תודה גדולה!
למעלה מ-900 חברי אגודה לקחו חלק בתהליך הקהילתי המיוחד הזה.

התהליך לווה בדעות לכאן ולכאן. ועם זאת ערב השולחנות העגולים ואסיפת החברים לוותה בשיח מכובד ומכבד. אנו שמחים שכך התהליך התבצע ובכך נשמעה הייחודיות של כל דעה והאחדות בישובנו.

הבאנו את ההחלטה לציבור על אף שידענו שההשלכות שעשויות להתקבל הרות גורל לכל כיוון.

אנחנו שליחי ציבור ומתחייבים לקיים את רצון האגודה! נעשה כל מאמץ לקדם את הבניה מהר ככל הניתן בכפוף להחלטות האגודה ולמזער את העלויות הנוספות.
האתגרים הבאים הם להבטיח שהבניה שהוחרגה ואושרה תתבצע באופן הבטוח ביותר, ולמצוא את הפתרונות המיטביים לכל שאר הדברים שלא הוחרגו.

שוב, תודה גדולה לכל מי שלקח חלק בתהליך הקהילתי המיוחד הזה.

בברכת,
חזק ונתחזק בעד עמינו ובעד ערי אלוהינו

ועד מנהל תקוע