סרטוני משרד הבריאות לעזרה ראשונה נפשית – בשפות – לשימושכם.