מפגש לעצמאים במזרח הגוש

כבעלי עסקים קטנים (וגדולים)
השאלות כעת רבות,
מה הזכויות שלנו כעצמאים?
איך נכון להתנהל כלכלית בעסק?
איך אפשר להמשיך ולהניע את העסק גם במצב של חוסר ודאות?
מתאים לשווק עכשיו? אפשר לדרוש תשלום גם כשרוח ההתנדבות בשיאה?
על שאלות אלה ועוד ננסה לענות
בבוקר של מפגש לעצמאים במזרח בגוש.
נעבור את יחד
השתתפות ללא עלות בהרשמה מראש: