מספר טלפון חדש לדואר!

שלום רב,
קו הטלפון בדואר תוקן והמספר הוחלף, בימים הקרובים המספר יעודכן בכל המקומות הרלוונטיים.
זה המספר החדש: 02-6739580