מילים חשובות של הרב אבי לקראת ההצבעה ביום ראשון

'הריני מקבל על עצמי לאהוב'.

קהילה אהובה,

אנא קראו את המילים החשובות (בקישור) של הרב אבי.

מוזמנים לחתום עליהן ולהכין את הלב לעין טובה לקראת ההצבעה

על עתיד הבניה פה בתקוע ביום ראשון.

שבת שלום

כאן קוראים וחותמים