מילוי טופס החרגה לבניה עם פועלים פלסטינאים

תזכורת:
בימים אלה מבצעת ועדת בונים מחוץ לקופסה מיפוי מקיף של כלל הפרויקטים שיוחרגו.
לצורך כך, תושבים אשר רואים עצמם כמי שעונים על דרישות ההחרגה על פי החלטת אסיפת החברים-
מתבקשים למלא בהקדם את טופס ההחרגה המצורף ולא יאוחר מתאריך 19/5/24
נדגיש כי לא יתאפשרו החרגות באופן אוטומטי וכל מי שמבקש לבנות/לשפץ עם פלסטינים-
נדרש למלא טופס זה: כאן בקישור
בקשות שיוגשו לאחר מועד זה- לא יידונו על ידי הוועדה.