מחירון לעונת הבריכה הקרובה ולינקים להרשמה וקניית מנוי. מוזמנים!

שימו לב, חובה למלא טופס הרשמה

קיץ טוב ובטוח.

 

מנוי פנסיונר תקוע 550 כאן נרשמים

כאן משלמים

מנוי פנסיונר נוקדים 600 כאן נרשמים

כאן משלמים

מנוי פנסיונר גוש 750 כאן נרשמים

כאן משלמים

מנוי משפחתי תקוע 1650 כאן נרשמים

כאן משלמים

מנוי משפחתי נוקדים 1750 כאן נרשמים

כאן משלמים

מנוי משפחתי גוש 2100 כאן נרשמים

כאן משלמים

מנוי זוגי / הורה+ילד, תקוע 1050 כאן נרשמים

כאן משלמים

מנוי זוגי / הורה+ילד, נוקדים 1500 כאן נרשמים

כאן משלמים

מנוי זוגי / הורה+ילד, גוש 1700 כאן נרשמים

כאן משלמים

מנוי יחיד תקוע 850 כאן נרשמים

כאן משלמים

מנוי יחיד נוקדים 1100 כאן נרשמים

כאן משלמים

מנוי יחיד גוש 1200 כאן נרשמים

כאן משלמים

מנוי זוג+1 תקוע 1250 כאן נרשמים

כאן משלמים

מנוי זוג+2 תקוע 1450 כאן נרשמים

כאן משלמים