למועצה אזורית גוש עציון האגף לשירותים חברתיים דרוש/ה מזכיר/ת אגף ותחשיבנ/ית