לוח אירועי הקיץ

הנה הוא בא –
לוח אירועי הקיץ!
עם מקום למלא גם דברים משל עצמכם.
הלוח יודפס ויחולק בתאים בימים הקרובים.
שיהיה קיץ טוב
צוות קהילה